Mental Träning

Vi vet att våra tankar och känslor har betydelse för hur vi mår och hur vi fungerar. Mental träning är en långsiktig, systematisk och noga utprovad metod då vi tränar just de inre processerna. Syftet är alltid att fungera och må bättre utifrån sina egna förutsättningar.

Metoden är utarbetad av Lars-Erik Uneståhl som främst startade inom idrotten men som även har utvecklat program som passar för alla. Idag är den mentala träningen fullt etablerad som ett verktyg inom många olika områden, till exempel inom näringslivet, hälsovården och skolan.

Träningen startar alltid med att komma ner i grundspänning, sedan tränas också självkänsla, attityd och koncentration. Träningen ger dig en stressbuffert, inre balans och en känsla av egenkontroll.

När du visualiserar så ser du dig själv i olika kommande situationer. Du ställer in kropp och sinne på att uppfylla det du vill ska hända. Vårt nervsystem kan inte känna skillnad på tänkta tankar eller verklighet och lägger därför in det du önskar som "minnen av framtiden" i hjärnan.

Kvaliteten på våra tankar bestämmer kvaliteten på våra liv. Det innebär att vi har otroliga möjligheter och det du tänker på och fäster din uppmärksamhet på får du mer utav, det växer. Du kan använda den mentala träningen för att skapa den framtid som du själv vill ha.

"Om du inte vet vart du ska så är risken stor att du hamnar någon annanstans"
Laurence Peters

Vad kan du uppnå genom Mental Träning?

Du kan förvänta dig en högre självkänsla och en större tro på dig själv. Du får mer energi samtidigt som du känner dig lugnare och mer harmonisk. Många upplever en bättre sömnkvalité och du ökar din förmåga att se dina möjligheter och får bättre distans och perspektiv i livet. Mental träning är också ett starkt redskap för att höja sin stresstålighet.

Vad skulle detta innebära för dig?

PositiveMind kan erbjuda flera olika utbildningar inom mental träning och målbildsträning. Se mer här.

« Tillbaka

Tree