Mindfulness

Vad är Mindfulness?

Att leva här och nu, vara lyhörd för sina behov och lyssna på kroppens signaler låter så enkelt men är idag så svårt för de flesta av oss. Tankar över det förflutna eller planerande och långa att-göra-listor kan lätt ta över och hindra oss från att vara medvetna och närvarande om den enda tid vi faktiskt har, nuet.

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande.

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.

Genom träning så blir vi mer accepterande och lyhörda till oss själva och vårt liv. Vi blir också mer närvarande och lyhörda i relationer med andra. Som en effekt av träningen så minskar stress och oro. Förmågan att hantera svårigheter ökar. Flera upplever att det är lättare att hantera smärta och livskvaliteten ökar . Vi förbättrar vår förmåga att hantera verkligheten som den är och inte som vi tror att den är. Vi lär oss se de val vi har i livet.

Mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsstil men har idag anpassats efter vårt moderna samhälle. Ola Schenström är läkare och har under mer än 35 års tid arbetat fram olika program som kommit till stor nytta inom flera olika områden såsom hälso- och sjukvård, ledarskap, personalutveckling och skola.

Vilka effekter kan du förvänta dig av Mindfulnessträning?

Med träningen upptäcker du din kropps signaler på för hög stress och lär dig bryta den onda spiralen. Din återhämtning blir mer effektiv.

Du kan få hjälp att sova bättre.

Mindfulness kan ge dig verktyg för att hantera smärta och därmed får du en ökad livskvalitet.

Du blir mer fokuserad och får lättare att koncentrera dig.

Du blir bättre på att hantera svårigheter i värld som ständigt förändras.

Träningen hjälper dig att klargöra dina mål samt vad som verkligen är viktigt i livet.

 

PositiveMind kan erbjuda flera varianter av mindfulnesskurser. Läs vidare här.

 

 

 

« Tillbaka

Stones